Op 's Heren klok daar staat de tijd.
waarop Hij ons eens 't heil bereidt
dat Hij voor elk voor ogen heeft
en graag aan Zijn geliefden geeft.

Wanneer Zijn klok haar slagen slaat
dan zien wij wat gebeuren gaat.
Waarmee de Schepper ons verrast
en ons verlost van d'aardse last.

Want door God wordt die omgebouwd
waarna door menigeen aanschouwd
wat Hij voor ons in petto heeft
en eeuwenlang naar heeft gestreefd.

Wij mogen 't Godsrijk binnengaan
voortlevend in ons nieuw bestaan.
Gods liefd' genade en trouw die blijft
die duurt tot in de eeuwigheid!