Gods voorbereiding voor het feest is bijna klaar
Zijn nodigingen liet God reeds versturen.
De blijde dag van 't feest is bijna daar
't begin van 't feest duurt nog maar enkele uren.

De eerste tekenen zijn al zichtbaar voor ons oog
dan zal de engel de bazuin opsteken.
Voor ons verschijnt  Gods mooie regenboog
dan volgt de dag waarnaar is uitgekeken.

Vanuit de hemel daalt de Schepper tot ons neer
zal ons als schapen van de bokken scheiden.
Hij leidt ons binnen in gewijde sfeer
toont ons de schatten die ons hart verblijden.

Die toekomst staat voor ons al spoedig voor de deur
de poort van 't Koninkrijk staat voor ons open.
Ons leven wordt vernieuwd met nieuwe fleur
wanneer wij eens Gods vrederijk inlopen.

Wij blijven uitzien naar wat blijde wordt verwacht
wat wij ontvangen gaan aan heerlijkheden.
Als 't licht verdrijft de sluiers van de nacht
wat achter ligt voorgoed hoort tot 't verleden.

You have no rights to post comments