Eens wandelend door Gods lichtgewelven
waarvan de glans op ons afstraalt.
Laat Hij ons 's hemels schatten erven
zo heeft de Schepper het bepaald.

Noch roest noch mot kunnen 't verslinden
wat God ons biedt is duurzaamheid.
En in de hemel slechts te vinden
zoals door Zijn handen bereid.

De gaven door de Heer verkregen
worden ons hartelijk gegund.
Zij gaan vergezeld met Gods zegen
het doel waarop God 't heeft gemunt.

Die vreugde staat elk mens te wachten 
uitziend naar wat God heeft beloofd.
Dat uitzicht biedt ons nieuwe krachten
aan ieder mens die in God gelooft.