God zal als koning eens regeren
spreidt al Zijn heerlijkheid ten toon.
Hij komt tot ons met blijde sferen
gezeten op Zijn gouden troon.
Dan zal de Heer Zijn recht gaan spreken
tot ieder die voor Hem zal staan.
Die rekenen mag dat zijn gebreken
door Christus' bloed zijn weggedaan.

Wie gelooft door ‘t bloed te zijn gewassen
mag dan het Godsrijk binnengaan.
Om in Gods engelenkoor te passen
beginnend aan een nieuw bestaan.
Dat tot in d’ eeuwigheid zal duren
waar blijdschap heerst, vrede en rust.
Geen leed en ziekt’ meer zal verduren
steeds van Gods goedheid zich bewust.