In de stilte naar God luisteren
leert men horen naar Zijn fluisteren.
Daar waar Zijn woord op zal klinken
zien wij eens Zijn heil opblinken.

In de stilte moet men rijpen
om Gods woorden te begrijpen.
Begrip laat de inhoud groeien
die als bloemen op gaan bloeien.

Door de klanken van Gods woorden
scheppen zij Gods liefdekoorden.
Die ons met de Heer verbinden
makend ons tot zijn beminden.

Leer de stilte te waarderen
om ons hart naar God te keren.
Daarin goed naar Hem te luisteren
wat de Heer ons in zal fluisteren.