Loop elkaar toch niet hard voorbij,
maar wees meer bij elkaar betrokken.
Bied liefde en vreugd maak elkaar blij,
spreek nimmer woorden die doen schokken.

Zoek naar de eenheid die verbindt,
schenk aan elkaar 't menselijk vertrouwen.
Waarmee de vriendschapsband begint,
en sterk genoeg om op te bouwen.

Werk steeds aan medemenseljkheid,
laat daarbij Gods woord leidraad wezen.
Wanneer u daardoor wordt geleid,
telkens als u het weer zult lezen.