Tot eenheid laat de Heer ons roepen
Zijn woord klinkt ‘k wil geen scheiding meer.
Verbondenheid dat is het kernwoord
want Ik wens liefde en vredesfeer.

God vindt verdeeldheid uit den boze,
de eenheid heeft prioriteit.
Want dialoog moet maatstaf wezen
en elke christen wordt geleid.

De spiegel wordt ons voorgehouden
waar splitsing in het geloof toe leidt.
Want van elkaar gescheiden leven
past niet in ‘t Goddelijk beleid.

Zoek met elkaar naar nieuwe wegen
leidend tot totaal samengaan.
Dan zal Gods zegen nederdalen
als aan die opdracht is voldaan.

De oproep Gods die geldt voor allen
niemand die uitgezonderd is.
Laat het eens van de daken schallen
dat Zijn kerk weer herenigd is.

Eenduidig zal haar vieren wezen
staand duidelijk in de maatschappij.
En krachtig zal men haar stem horen
nooit gaand aan werkelijkheid voorbij.

Verkondiging zal krachtig klinken
door sprekers met de Geest bezield.
En wij tesaam de maaltijd vieren
eerbiedig voor de Heer geknield.