Veel mensen willen zich door God niet laten redden
Zij nemen Jezus dan ook niet als hun Verlosser aan.
Maar zij gaan liever voort op zelf gekozen wegen
Zij geloven niet dat zij op deze weg verloren gaan.

Er blijkt steeds minder interesse voor Gods woorden
en menigeen houdt zich daarvoor dan ook volledig doof.
Want alles wat zij tot nu toe van Gods woord vernamen
dat wordt bespot en wekt bij ieder van elk nog geen geloof.

Zijn oordeel zal God eenmaal over allen spreken
en met ontzag zal menigeen dan voor Zijn troon eens staan.
Dan is ’t te laat om daden ooit nog terug te draaien
en wijst de Heer hen af om daarna wenend heen te gaan.