Je moet op d' aard aan d' hemel werken
opdat spoedig 't  geweld verstomt.
Dat zal de komst van God versterken
met d' engelen naar de aarde komt.

God wil voor ons het Godsrijk stichten
wanneer je met Hem samenwerkt.
Waardoor Zijn dag eens op zal lichten
als iedereen Zijn komst opmerkt.

Ook Jezus Christus is aanwezig
Hij is het die Zijn volk verlost.
Was daar op aarde reeds mee bezig
wat Hem Zijn leven heeft gekost.

Die dag brengt 't Goddelijk oordeel mede
daar komt elk mens niet onder uit.
Dan mag men 't Godsrijk binnentreden
als God de Heer daartoe besluit.

Aan d' hemel werken dat schept vrede
met geloof, hoop, liefde als 't fundament.
Dat deelt God aan ons mensen mede
Hij maakt dat steeds opnieuw bekend.