De wetenschap wordt slechts gesterkt
als men beseft hoe het geloof werkt.
Maar ons geloof dat blijft nummer een
want wetenschap laat vaak alleen.

Aan wetenschap bestaat een grens
geloof bouwt ons op dat is Gods wens.
Want 't geloof tilt boven alles uit
en toont aan ons Gods liefd' besluit,

Door wetenschap kan veel verklaard
wat merk- en zichtbaar is op aard.
Maar 't geloof toont aan de mens veel meer
wat hem vertelt wordt door de Heer.

Al wat de wetenschap ontdekt
dat ligt nog voor haar uitgestrekt.
Alleen het geloof biedt vaste grond
het ware heil komt uit Gods mond.

God staat boven de wetenschap
bevindt zich boven aan de trap
Van waar Hij alles overziet
wat Hij op aard in de hemel biedt.