De tijd van geweld komt nabij
gevuld met haat en razernij.
Want wie er goed heeft opgelet
ziet dat het kwaad is ingezet.

De boze gaat met grote mond
tekeer over het wereldrond.
Die met zijn hand slachtoffers maakt
waarmee hij mensenlevens kraakt.

Geen mens kan aan die tijd voorbij
dat geldt voor u maar ook voor mij.
Wij raken in een strijd gemengd
welke zijn weerga nimmer kent.

Er zal op 't kwaad geen rem meer staan
geen mens blijkt met d'ander begaan.
Want de grens is reeds gepasseerd
het recht is de rug toegekeerd.

Steeds heftiger raakt men verdeeld
dat wordt voor ons het toekomstbeeld.
Wie niet met God naar vrede streeft
ervaart hoe zwaar de zond' bekleeft.

Die tijd die spoedig komen gaat
brengt menigeen in droeve staat.
Omdat men niet aanvaardt, geleerd
wat 't woord van God steeds heeft beweerd.

Het bloed zal vloeien op de aard
in brede stromen ons verklaard.
En niemand vindt nog veiligheid
tot aanbreekt Gods beloofde tijd.

De tijd die ons voor ogen staat
is tijd van woede, oorlog, haat.
die ieder mens op aarde treft
en 't vreselijk geweld beseft.

De wereld ervaart 't vreselijk lot
tot eens de dag aanbreekt van God.
Dan komen Zijn beminden thuis
die eeuwig wonen in Zijn huis.