Niemand heeft meer tijd
iedereen jaagt voort
menigeen vermijdt
’t liefdevolle woord.

Kijk eens om je heen
wat je oog vaak ziet.
Velen zijn alleen
met hun stil verdriet.

Velen deert het niet
zoveel eenzaamheid.
Niemand die steun biedt
aan de mens die lijdt.

IJzig kil en koud
niemand die warm houdt.
d’ Uren afgeteld
die de klok vermeldt.

Gaan wij hiermee door
volgt verandering?
Gaand in Christus' spoor
volgt Zijn zegening!