Mens leer goed uw dagen tellen
welke zo vlug voort doen snellen.
Tijd en uren die voortjagen
waar men op wordt voortgedragen.

Leer met wijsheid te beseffen
wat u eens hoopt aan te treffen.
Door uw groot intens verlangen
eindelijk door God opgevangen.

Aan het eind van aardse tijden
moet men van dit leven scheiden.
In de hemel opgenomen
biedt God ons Zijn onderkomen.

Hier zal tijd geen rol meer spelen
mag men in d’eeuwigheid delen.
Want als u die gaat betreden
toont God U al de heerlijkheden.