Gij Heer bewaker van de tijden
de toekomst in Uw hand omvat.
Die uit bent om ons te verblijden
en naast Uw liefde meer dan dat.

Want waar U ons ook mee kunt laven
dat alles Heer vergeet U niet.
Uw hand strooit rijk met liefdegaven
die U genadig aan ons biedt.

Gij zult ons in Uw armen dragen
en schenkt in zware tijden troost.
U helpt ons mee de lasten dragen
Uw hand is 't die door 't leven loodst.

Uw zorg biedt kracht en hoop voor morgen
geeft moed en uitzicht op wat wacht.
Ons wetend in Uw hand geborgen
en steeds gesteund weer door Uw kracht.