De volheid van de tijd is aangebroken
de tekenen wijzen 't duidelijk aan.
't Is nu een kwestie van aftellen
voordat U Heer zult komen gaan.

U legt de hand nu aan de laatste dingen
bereidt Uw komst zorgvuldig voor.
En alles wat wij nu ervaren
gaat tot Uw wederkomst Heer door.

Maar op Uw dag de lang verwachte Morgen
wordt ons Uw Goddelijk heil bereid.
Geen ramp of kwaad zal ons meer kwellen
want ons wacht dan Uw heerlijkheid.

Standvastigheid is tot die dag geboden
met zekerheid dat U bestuurt. 
Ons steeds nabij in zware uren
daar door Uw Geest in aangevuurd.

Uw wederkomst zal een verrassing wezen
als 't oordeel over ons geveld,
U als de pleiter voor ons leven
ons in het eeuwig daglicht stelt. 

Houd moed is wat Uw stem aan ons laat horen
ga aan verleidingen voorbij.
Blijf U in alles op Mij richten
dan woont u eens voorgoed bij Mij.