De hemel viert met ons de tijden
van Kerstmis, Pasen, Hemelvaart
en zal ook ’t Pinksterfeest niet mijden
elk feest wordt steeds in eer bewaard.
Men heeft daar net als wij te vieren
de feesten van ons kerkelijk jaar.
En laat de hemel dan versieren
hangt slingers op zet kaarsen klaar.
 
Want ook Gods engelen gedenken
tesaam met Hem elk christelijk feest.
Voor alle goeds dat Hij liet schenken  
de mens genadig is geweest.
God en Zijn Zoon worden geprezen
voor Gods geweldig reddingsplan.
De trouw van Jezus Hem bewezen
waardoor Hij mensen redden kan.
 
Want Jezus Hij heeft overwonnen
door strijd voor ons de bittere dood.
Toen is er nieuw leven begonnen
door Hem die redde uit de nood.
De hemel blijft altijd gedenken
wat God in liefde voor ons deed.
En Zijn Zoon aan de mensen schenken
Hij die voor onze zonden leed.
 
God laat de feesten nuanceren
de hemel kent een eigen stijl.
Benut daarvoor haar eigen sferen
die ons vertellen van Gods heil.
Niet minder feestelijk is ’t gebeuren
van alle feesten op zijn tijd.
Want wie goed luistert kan bespeuren
de vreugden in Gods heerlijkheid.