Het Paaslicht straalt ons tegemoet
met rijke glans in overvloed.
't Vertelt Jezus is opgestaan
en met Hem weer op weg te gaan.

Wij zien nu duidelijk 't open graf
dat Hem drie dagen stil omgaf.
Hier voerde Hij met de dood strijd
ons leidend naar de eeuwigheid.

Die heerlijkheid die ons eens wacht
wordt door Zijn handelen opgebracht.
Hij gaat ons voor naar 't Vaderhuis
daar wacht ons vrederust, 't nieuw thuis.

Jezus is waarlijk opgestaan
dat mogen wij verblijdt verstaan.
Wanneer Hij ons opnieuw ontmoet
worden wij liefdevol begroet.