Pasen zet ons weer op twee benen
opstandingsleven, nooit meer wenen.
Door Jezus aan de dood onttrokken
die de dood bevocht, onverschrokken.

De dood is door Hem overwonnen
waardoor nieuw leven is begonnen.
Want de hemel wacht ons na het sterven
waar wij 't nieuwe leven verwerven.

Zo mogen wij bij God thuiskomen
door strijd door Jezus ondernomen.
Hij koos de weg van smart en lijden
om ons van zonden te bevrijden.

Een nieuwe toekomst ligt nu open
aan Jezus' hand mag ieder lopen.
Met Hem eens 't Godsrijk gaan betreden.
leven tot in al d' eeuwigheden.

Eens zal de blijde dag gaan komen
dan worden wij ook opgenomen.
Om d' eeuwige vreugd te delen
verheugd tezamen zijn met velen.