Eens zal Kerst weer Gods lichtfeest zijn
als God ons de bazuin laat horen.
Dan zorgt de Heer dat iedereen
weer nieuw wordt en herboren.

Jezus haalt dan Gods kinderen op
opvarend op de wolken.
Het woord des Heren blijft non-stop
dit toekomstbeeld vertolken.

Reeds naderbij komt dit moment
dat wij gelovig verwachten.
Wordt Jezus in het licht herkend
spreidend over geslachten.

Met Hem gaan wij God tegemoet
die ons roept, kent bij namen.
Als vreugdevol de Heer begroet
valt vreugd, nieuw leven samen.