God laat het dringend aan ons weten
zijn jullie Jezus komst vergeten?
Heeft men Hem in een hoek verdrongen
weet men niet meer dat d' engelen zongen?

Of gaan uw harten opnieuw open
en gaat uw voet naar Beth'lem lopen.
Om Jezus inde krib te vinden
om u met elkaar te verbinden.

Herinner u de blijde woorden
die u eens in de velden hoorden.
Zo schenkt dit Kind aan u Gods zegen
die met u gaat op al uw wegen.

Want Jezus komt u vrede brengen
die Ik als Vader zal verlengen,
en tot in eeuwigheid zal duren
tot liefde laat Ik u aanvuren.