Laat het licht van Jezus schijnend,
brandend blijven, blaas ‘t niet uit.
‘t In de wereld niet verdwijnend,
spreek er van en draag het uit.

Blijf de buitenwereld tonen,
wat er in je binnenst leeft.
En diep in je hart doet wonen,
‘t licht van Christus dat Hij geeft.

Laat Zijn licht naar buiten stralen
opdat ‘t iedereen verlicht.
Ga van Jezus licht verhalen,
waarvoor ‘t kwaad, al ‘t duister zwicht.

In het licht kan elk mens wandelen
op 't door God gewezen pad.
Om steeds naar Gods woord te handelen
leid het licht naar d' hemelstad.