Laat Kerst het feest van vreugde zijn
een feest van hoop en vrede.
Dat eens uitloopt op het festijn
en God deelt aan ons mede.

Laat Kerst de voorproef zijn die wacht
dat komt met 't licht van boven.
Voor ons verdrijft de duistere nacht
morgen waarin wij geloven.

Laat Kerst eens de bevrijding zijn
die hart en ziel verblijden.
Verlost van ziekten leed en pijn
oorlogsgeweld en lijden.

Laat ieders oog daarop gericht
de Heer die wij verwachten.
Begroeten in het eeuwig licht
met miljoenen geslachten.

Eens wordt er eeuwig feest gevierd
in 't licht dat nooit zal doven.
En dat de feestzaal Gods opsiert
met 't eeuwig licht van boven.

't Licht dat van oorsprong reeds bestaat
dat licht blijft altijd schijnen.
Want ieder die in dat licht gaat
die behoort tot Gods Zijnen.

Blijf met mij op de uitkijk staan
totdat Gods feest zal komen.
Eens breekt de blijde morgen aan
waarvan wij thans nog dromen.