Vorm met elkaar een wijde kring
van blijdschap en verwondering.
Nu wij hier om de kribbe staan
en ziende ‘t Christuskindje aan
waarvoor wij nederig knielen gaan.

Met lege handen komen wij
maar ‘t Christuskind vult allebei.
Dit kind biedt ons Zijn vrede aan
in ’t lichtschijnsel waarin wij staan
geheel omhullend ons bestaan.

Heft met elkaar een loflied aan
zie liefde in Zijn ogen staan.
Die in onz’ harten nederdaalt.
en woordeloos voor ons vertaalt
terwijl Zijn licht ons overstraalt.

Zijn liefde heeft immers tot doel
het diepst raken van ons gevoel.
Steeds uit op vrede en geluk
bevrijd van moeiten zorg en druk.
Straalt van Hem af: Ik breng geluk!