Vrede zal Hij komen brengen
over gans het wereldrond.
Als beloofde vredestichter
maakt Hij levens weer gezond.

Onrecht wordt tot recht gebogen
tot gerechtigheid ontstaat.
En de Heer voor onze ogen
d’ ongerechtigheid verslaat.

Eens ervaren wij Gods vrede
welke hart en ziel doortrekt.
Op Zijn dag deelt Hij die mede
en ‘s hemelsdeuren opentrekt.

Dan laat Hij Zijn vrede vloeien
uitgaand over heel de aard.
Die gevangenen zal ontboeien
en daarmee hun levens spaart.

Maar eerst moeten wij nog horen
van het kind in Bethlehem.
Dat eens voor ons is geboren
gemeld door een engelenstem.

Eeuwenlang was reeds beschreven
aangekondigd ‘t koningskind.
Dat Zijn leven eens zou geven
voor de mensheid die Hij mint.

‘t Kerstfeest dat wij jaarlijks vieren
duidt de komst van Jezus aan.
Met licht dat het op blijft sieren
als wij rond de kribbe staan.

Vrede is nog niet gekomen
daarvoor blijkt het nog te vroeg.
Maar wij mogen verder dromen
nadat Jezus ‘t kruishout droeg.

God laat in de tijd van wachten
‘t komend vrederijk ontstaan.
Want Hij heeft nog in gedachten
dat wij ‘t feestelijk binnengaan.

‘t Is veel dichterbij spreekt Vader
tot de poorten opengaan.
‘t Vrederijk dat blijkt veel nader
zie daarvoor Mijn tekenen aan!

God laat ‘t grootste kerstfeest komen
dat eens heel de aarde omspant.
Met vrede waarvan wij dromen
die gesticht wordt door Zijn hand!