In een wereld vol geweld
werd een kind geboren.
Herders werd het feit verteld
dat zij mochten horen.

’t Kind dat Jezus wordt genoemd
zal als koning heersen
Zoon van God wordt Hij geroemd
om d’ aard te beheersen.

Vredevorst dat is Zijn naam
die Hem is gegeven.
Liefdevol en zeer bekwaam
goedheid is Zijn streven.

Na Zijn lijden en Zijn strijd
en uit ’t graf verrezen.
Wacht ons weer Gods heerlijkheid
door Zijn trouw bewezen.

Eeuwenlang na Zijn geboort’
blijft geweld te horen.
Wat ons leven ruw verstoort
tot Zijn licht zal gloren.

Wachtend tot Hij wederkomt
om ons te bevrijden.
En op aard ’t geweld verstomt
samen met het lijden.

Laat Zijn komst met Kerstmis zijn
en de vrede vieren.
Dan breekt aan het groots festijn
dat de aard zal sieren.