Kerst dat draag je mee van binnen
elk jaar weer de dagen door.
Om je blijvend te bezinnen
op ’t door God gewezen spoor.
 
’t Heeft in ’t Kind gestalt' gekregen
tot het in ons is volgroeid.
En ons leven door Zijn zegen
telkenmale wordt geboeid.
 
Van Kind tot volwassen Redder
wil Hij zijn met ons nabij.
Draagt de naam van Goede Herder
die wil hoeden u en mij.