Het Kerstfeest is het feest van liefde
van God die om de wereld gaf.
Om haar het Kind, Zijn Zoon te schenken
en eens te dragen onze straf.

Dit Kind te Bethlehem geboren
die als Genezer rond zou gaan.
Zou grote wonderen verrichten
ons daar verbaasd door laten staan.

Zijn hart blijkt met ons zeer bewogen
met Zijn blik die ons hart doortrilt.
Oneindige liefd' straalt uit Zijn ogen
is liefd' die ons uit zorgen tilt.

Hij is gestorven en begraven
en leed daarvoor voor ons aan 't kruis.
Als 't hoogst van Zijn liefdegaven
bezorgde Hij ons 't eeuwig thuis.

Hiermee schonk Jezus ons nieuw leven
bood uitzicht op een nieuw bestaan.
Want liefde bleek Zijn hoogste streven
en dat heeft Hij volmaakt gedaan.

Het Kerstfeest wordt gevolgd door Pasen
met daarna Jezus Hemelvaart.
't Pinksterfeest was de laatste fase
die 't Bijbelwoord aan ons verklaart.

Zo biedt God kansen feest te vieren
waarmee Hij ons Zijn liefde toont.
Daarmee mogen wij ons plezieren
juichend dat Hij onder ons woont.

Laat ons bij alles steeds bedenken
dat Jezus pleitbezorger is.
Waardoor God ons Zijn heil kan schenken
waarmee belofte vervuld is.

Het Kerstfeest blijft opnieuw gedenken
elk jaar de liefde van de Heer.
Die al Zijn kinderen eens zal wenken
en roepen tot Zijn hemelsfeer.