Het grote Paasfeest moet nog komen
dat ’t eerdere Paasfeest overtroeft.
Het overtreft de stoutste dromen
als Gods genade wordt geproefd.
 
Dan rijzen doden uit hun graven
de levenden staan om hen heen.
Zij zijn bevrijd en nooit meer slaven
voorbij zijn droefheid en geween.
 
De tijd die hierna aan zal breken
die is met eeuwige vreugd vervuld.
Wanneer die feestdag aan zal breken
als ’t grote Paasfeest wordt onthuld.