Kijk eens in je hart naar binnen
wat je ziet en wat daar woont.
Ga met d' opruiming beginnen
die van zonde en schuld verschoont.

Zet je hart voor Jezus open
vraag Hem Heer neem alles weg.
Blijf als mens er niet mee lopen
spreek tot Hem van schuldbesef.

Vraag de Heiland om vergeving
opdat Hij van zonden wist.
Merk d' opluchting de beleving
er geen kwaad meer in je gist.

Als Hij je hart zal verschonen
komt er ruimte vrede en rust.
Nodig Hem in je te wonen
van Zijn liefde en trouw bewust. 

Sluit de deur voor al het kwade
verleen het geen toegang meer.
Dan lijd je als mens geen schade 
door bewoning van de Heer.

You have no rights to post comments