Als God de zonden af bleef wegen
zonder vergeving, zonder zegen.
Dan bleven wij gebukt door schulden
God als Schepper niet zou dulden.

Maar doordat Zijn Zoon is gestorven
nieuw leven voor ons heeft verworven
zijn wij verschoond van schuld en zonden.
Die Hij aan ‘t kruishout heeft ontbonden.

Nu wij verlost van alle zonden
door Jezus' bloed zijn rein bevonden,
is er weer toekomst op nieuw leven,
dat Hij aan ‘t kruis ons heeft gegeven.

You have no rights to post comments