De inhoud van ons geloof kent vele stappen
waarvan de een de ander volgen hoort.
Geen mens hoort daarin dan ook te verslappen
maar iedere stap te voldoen naar Gods woord.
Na het begrip vergeving hoort verzoening
dat is ’t vervolg dat God van ieder eist
wat daarna komt dat schenkt aan God voldoening
waarmee een mens gehoorzaamheid bewijst.

Ook zullen wij als christenen niet stelen
maar leven zoals God het heeft verteld
In liefde alles met elkaar te delen
zoals Hij het aan ons heeft voorgesteld.
God stelde ons een stappenplan voor ogen
wat Hij van ieder duidelijk verwacht
En iedereen moet dat ook zeker pogen
want God biedt elke bidder daarvoor kracht.

You have no rights to post comments