Alles wat is vergeven
hoort nooit meer opgehaald
dat hoort men na te leven
heeft God de Heer bepaald.
’t Gevolg van onze zonden
bergt Hij in ’t diepst der zee
Daar wordt niets meer gevonden
dat deelt Hij aan ons mee.
 
’t Gaat om positief leven
met liefde zonder haat.
Dat hoort men na te streven
en blijkt waarom het gaat.
Haat betekent ’t gif mijden
plaats de liefd’ bovenaan.
Want haat dat zorgt voor lijden
poogt liefde te verslaan.
 
De liefd’ hoort op de voorgrond
in ’t leven steeds te staan
Die uit hart en mond voortkomt
duidelijk haar weg te gaan
Zij moet het stempel drukken
en biedt zich teder aan.
Met liefde moet het lukken
dagelijks in ons bestaan.

You have no rights to post comments