Jezus overwint elke dood
in welke vorm 't geschiedt.
Hij redt ons van de kille nood
die men rondom zich ziet.

Er is geen storm hoe krachtig ook
die Hij niet overwint.
Door Zijn woord bindt de Heer het spook
van golven storm en wind.

Zijn woord dat maakt de zee weer vlak
en spreekt haar toe  "Wees stil"!
Daarmee bindt Hij haar ongemak
en zegt 't is wat Ik wil.

Hij wist het teken van de dood
dat op het scheepje rust.
Daarna bent u nooit meer in nood
van kalme zee bewust.