Uw levensschip komt veilig aan
als Jezus aan het roer zal staan.
Stuurt vaste koers op Zijn kompas
waar Hij de richting vanaf las.

U komt met Hem behouden aan
hoe hoog de golven ook steeds slaan.
Hij stuurt recht op de haven aan
om veilig straks van boord te gaan.

Hij geeft de hoge zee geen macht
met golven duidelijk van kracht.
Zijn stuurmanskunst ontloopt gevaar
maakt dat tot in de haven waar.

Hoe storm en bliksem gaan tekeer 
Jezus ontloopt hun kracht steeds weer.
Hij bezit als Gods Zoon de macht
dat eens de veil'ge haven wacht.

Zijn stem spreekt tot de storm wees stil 
waardoor die luistert naar Zijn wil.
Dan worden zee en golven vlak
en vaart het schip op zijn gemak.