Christus is met ons bewogen
hart en ziel ons toegewijd.
Warmte waar Hij mee verblijdt
liefde straalt er uit Zijn ogen.

Ja de Heiland spreidt Zijn armen
in Zijn liefde om ons heen.
Want Hij laat ons niet alleen
maar Hij toont ons Zijn erbarmen.

Jezus wil ons schuld vergeven
van de zonden maakt Hij vrij.
Want Hij laat ons aan Zijn zij
door zijn heilwoord weer herleven.

Wie Hem volgt ontvangt genade
door de Heiland hem betoond.
En van schuldenlast verschoond
met Zijn zegen overladen.

Melodie lied 651 Liedboek v.d. Kerken