Aan ieder die Gods woord zal horen
verkondigt Hij een nieuw bestaan.
Dat Hij voor aller oog laat gloren
Zijn hart vol liefd’ met ons begaan.

De Heer intens met ons bewogen
Met d’ handen zegenend uitgespreid.
Want Hij zal nimmermeer gedogen
dat men door Satan wordt misleid.