De Heer blijft roepen "Kom terug",
bewandel Jezus als Mijn brug.
Onthoud dat 'k blijvend van u houd
Ik wens dat die band weer wordt herbouwd.

Mijn kinderen 'k wil de band hersteld
dat wordt u steeds opnieuw vermeld.
Kies door uw terugkeer voor het goede
beschermd levend onder Mijn hoede. 

Geliefden dwaal niet verder af
maar volg opnieuw Mijn herderstaf.
Ik heb reeds voor u een plaats bereid
omspand met licht en heerlijkheid.

Als u Mij volgt dan komt u thuis
in 't u beloofde Vaderhuis.
Daar treft  u eeuwige vrede aan
en ontvangt daar een nieuw bestaan.

Ga aan Mijn roepstem niet voorbij
maar geef gehoor, Ik maak u blij.
U krijgt na terugkeer nimmer spijt
mag leven tot in eeuwigheid.