God is met ons als mens bewogen
toont dat vol liefde telkens weer.
Hij kijkt met warme blik in d' ogen
vanuit de hemel op ons neer.

De liefde van de Hemelvader
zij overstijgt die van de mens,
en handelt volgens een vast kader
is onbeperkt en kent geen grens.

De liefde Gods gaat 't al te boven
zij is zo krachtig en zo sterk.
En laat zich nooit een kind ontroven
God maakt van liefde dagelijks werk!