Gedragen en gegrond in liefde
en van God uitgegaan
ons hart ten diepst liet raken
zo vult Hij ons bestaan.

Hij geeft ons opdracht om te delen
wat ons geschonken is
waardoor in ruime mate
de liefde zichtbaar is.

Laat zij ons allen samenbinden
opdat het ons vereent
en door haar kracht gedragen
die zij aan ons verleent.