Ik weet dat God bestaat
'k heb Hem zo juist  gesproken
heeft Zijn hand uitgestoken
Hij vroeg mij hoe het gaat.

Gods handelen maakt verrast
door wat de Heer wil geven
in wat Hij na blijft streven
al 't geen wat bij mij past.

Het wand'len met de Heer
dat schept steeds nieuwe vreugde
Zijn liefd' die mij verheugde
zorgt voor een blijde sfeer.

Ik zing op jubeltoon
mijn lof tot God de Vader
wanneer ik tot Hem nader
gezeten op Zijn troon.