God kan geen enkel kwaad gedogen
dat is een gruwel in Zijn ogen.
Maar 't is God in Zijn heiligheid
strijdt tegen 't onrecht, 't kwaad bestrijdt.

De Heer Hij zal met Zijn zwaard optrekken
om 't tegen elk kwaad uit te strekken.
Hij kent de macht die tegenstreeft
breken wil 't goede dat Hij geeft.

God zal al 't kwade overwinnen
en elke strategie verzinnen
die Hem en ons te allen tijd
van 't brute kwaad voorgoed bevrijdt.