Kopen is vooraf de rente betalen
voor wat God ons aan bezit heeft verleend.
Tot ons gemak van Hem mogen gebruiken
van aardse dingen rondom ons vereend.

Niets van bezit hier op aarde is blijvend
alles zal eens door de tijd gaan vergaan.
Dat heeft de Heer voor ons op laten schrijven
zodat wij leren Zijn woord te verstaan.

Maar wat ons toekomt uit d' hemelse streken
zijn gaven die tegen de tijd zijn bestand.
Die blijven voor eeuwig hun waarde behouden
worden geschonken uit Goddelijke hand.