Gods trouw duurt tot in eeuwigheid
Zijn liefd’ oneindig groot
Hij is ’t die ons door ’t leven leidt
eenmaal draagt door de dood.
 
Gods trouw duurt tot in eeuwigheid
Zijn hand laat ons nooit los
Hij is altijd tot hulp bereid
Zijn liefd’ reddende tros.
 
Gods trouw duurt tot in eeuwigheid
omdat die vast blijft staan
niets wat ons van Zijn liefde scheidt
God steunt waar wij ook gaan.
 
Gods trouw duurt tot in eeuwigheid
Zijn liefde is even groot
want dat is ons tot zekerheid
die God ons mensen bood.
 
Gods trouw duurt tot in eeuwigheid
Hij blijft met ons begaan
en door Zijn liefd’ de werkelijkheid
van d’ hemel  eens ingaan.
 
Gods trouw duurt tot in eeuwigheid
Zijn liefde is ons tot troost
van onze aanvang steeds bereid
Zijn koninkrijk in loodst.