Hij draagt over de drempel heen
van d’ hemel nog gescheiden
als je de aarde eens verlaat
voor ’t land van het verblijden.
Hier zijn geen dood en ziekten meer
waar eeuwig licht blijft schijnen
dit is het land van onze Heer
waarin je voort mag leven.
 
Hij draagt over de drempel heen
en toont je ’s hemels glorie
welke Hij met je binnentreedt
want hier heerst Zijn victorie.
Een keur van engelen zingt hun lied
waarmee zij de Heer prijzen
dan zie je wat de hemel biedt
aan ’s Heren gunstbewijzen.
 
Hij draagt over de drempel heen
wijst jou je eeuwige woning
welke je toegewezen wordt
als hemelse bekroning.
Je wordt in alles rijk voorzien
zult nooit geen armoe kennen
en mag voor altijd bovendien
de eeuwige vreugd herkennen.
 
Hij draagt over de drempel heen
wat was legt Hij terzijde
hier zijn geen tranen en geen leed
maar vreugd in plaats van lijden.
Je zult nu leven als een prins
met alle goeds omgeven
en eens gedragen naar dat ginds
voor altijd voort mag leven.