Soms heeft een mens een lichtje nodig
waarmee zijn leven wordt verblijd.
Want licht is vaak niet overbodig
wanneer hij aan depressies lijdt.
 
Dan kan ’t rondom zo donker wezen
dat hij geen enkele uitkomst ziet.
Hij blijft voor ’t grauwe duister vrezen
waarin slechts licht hem uitkomst biedt.
 
De weg om uit de put te komen
duurt voor een mens soms vreselijk lang.
Hij ziet geen weg om te ontkomen
want ’t duister houdt hem in ’t gevang.
 
De angst kan een mens zo verlammen
dat hij zich afvraagt of God hoort,
om zijn depressies in te dammen
zodat voor hem het licht weer gloort.
 
Benauwdheid angst en pijn tezamen
houden een mens vaak vast geklemd
wanneer zij met hun drieën kwamen
makend de mens somber gestemd.
 
Want een mens in hun tang gezeten
die in zijn nood geen uitkomst ziet
uit zich door zijn angst uit te zweten.
en laat hem beven als een riet.
 
Vaak wil een mens niet langer leven
door ’t op gaan geven van de strijd.
Het is de mens dan om het even
als hij van zijn last wordt bevrijd.
 
Maar God kan hem van d’ angst genezen
de Heer weet met ’t probleem wel raad.
Wil voor zo’n mens zijn Helper wezen.
die Hij met Zijn liefde bijstaat.
 
Van geen depressies meer te weten
is dan voor God een liefdedaad.
Want Hij zal nooit een mens vergeten
wanneer het om depressies gaat.