God wil jou in Zijn armen sluiten
Hij sluit beminden nimmer buiten.
Want Hij wenst met hen op te trekken
om Zijn hand zegenend uit te strekken.
 
God wil Zijn hart met jou verbinden
Hij rekent jou tot Zijn beminde.
Zijn liefde blijft je dagelijks dragen
geleid door al je levensdagen.
 
God gaat met jou gekozen wegen
en daarop schenkt Hij je Zijn zegen.
Jij mag tot Gods gezin behoren
daarvoor heeft God je uitverkoren.
 
God vraagt jou ook voor Hem te kiezen
en Hem niet uit ’t oog te verliezen.
Blijf levenslang maar met Hem wandelen
en naar Zijn woord te blijven handelen.
 
God zal je aan Zijn hand steeds leiden
en voor jou problemen vermijden.
Weet God wil jou gelukkig maken
door met Zijn liefd’ je hart te raken.