Als men bij God thuis zal komen
Dan vervult Hij onze dromen.
En onthult Hij ’s hemels prachten
Die men van Hem mag verwachten.

Dan zal ’s Heren woord geschieden
schoonheid die Hij heeft te bieden.
De aanblik brengt ons in verrukking
Want Zijn woord kent geen mislukking.

Alles wat God laat aanschouwen
heeft Hij voor ons op doen bouwen.
Door een goede sfeer bereiken
Die Hij naar Zijn Woord laat blijken.

In het licht dat God laat schijnen
Schept Hij vrede voor de zijnen.