God laat ons eens als hemelingen
Door ’t schitterend gouden licht omringen.
Dat licht zal voor ons nimmer doven
Want dat laat God aan ons beloven.

Wij Blijven uitzien naar de tijden
Waarmee de Schepper zal verblijden
Met rijkdom die Hij ons zal bieden
Wat God op Zijn tijd laat geschieden.