God Hij kent onze levenstijd
hoe snel of kort die ook verglijdt
Maar aan ’t eind van de levensbaan
Zal Jezus met Zijn Vader staan.

Gods hand ontsluit de hemelpoort
waarachter ’t eeuwig leven gloort.
En wij door hen voor ons bedacht
een heerlijk leven wacht vol pracht