In ’t licht waarin Christus verschijnt
merkt men dat duisternis verdwijnt.
Want in dit licht wordt ons verhaald
wat ons levensgeluk bepaalt.

De Heiland houdt ons regels voor
die ons leiden in ’t rechte spoor.
Waardoor men zeker ’t einddoel haalt
wat door Hem voor ons is bepaald.

Een nieuw bestaan in heerlijkheid
een leven tot in eeuwigheid.
Dat is wat aan ons wordt beloofd
elk die Hem volgt en in Hem gelooft.